Πρωτιά της ΔΕΣΚ στο Εργατικό Κέντρο Πειραιά

Στις εκλογές που ολοκληρώθηκαν την Τρίτη 23 Φλεβάρη, ψήφισαν συνολικά 314 άτομα, τα έγκυρα ψηφοδέλτια ήταν 313 (το 2007 είχαν ψηφίσει 337). Η ΔΕΣΚ (Δημοκρατική Ενωτική Συνδικαλιστική Κίνηση) έλαβε 114 ψήφους και έβγαλε 7 έδρες (από 112 και 6 έδρες το 2007). Η ΠΑΣΚΕ πήρε 88 και 5 έδρες (από 104 και 6). Η ΔΑΚΕ πήρε 64 ψήφους και 4 έδρες (από 69 και 4), ενώ η «Αυτόνομη Παρέμβαση» πήρε 47 ψήφους και 3 έδρες (από 52 και 3).

Η ΔΕΣΚ, η παράταξη που στηρίζει το ΠΑΜΕ ήταν η μοναδική που σημείωσε άνοδο σε ψήφους, ποσοστά και έδρες.

Η ΠΑΣΚΕ για άλλη μια φορά έδωσε τον καλύτερό της εαυτό για να εξασφαλίσει με νοθεία περισσότερες έδρες. Ας θαυμάσουμε μερικά από τα πιο καλά και πιο βρώμικα κόλπα της:

1) οι περιπτώσεις των αντιπροσώπων των 7 ναυτεργατικών σωματείων, οι οποίοι κατά παράβαση του καταστατικού του Εργατικού Κέντρου είναι εκλεγμένοι με το καλπονοθευτικό πλειοψηφικό σύστημα.

2) τα φορτοεκφορτωτικά σωματεία, τα οποία εκλέγουν αντιπροσώπους με 9 και 11 ψηφίσαντες!

3) τα σωματεία που εμφανίζουν ξαφνικά και από το πουθενά για εγγραφή. Φέτος  εμφάνισαν 5 τέτοιες περιπτώσεις.

4) επιχείρησαν ακόμα, να εξασφαλίσουν τη συμμετοχή στο συνέδριο αντιπροσώπων από τα σωματεία Τεχνικών – Χειριστών ΟΛΠ και Μονίμων Υπαλλήλων ΟΛΠ, τα οποία είχαν προγραμματίσει να εκλέξουν αντιπροσώπους την Πέμπτη 28 του Γενάρη, χωρίς να έχει προηγηθεί Γενική Συνέλευση, όπως ορίζει ρητά το καταστατικό τους.

Τέλος μια λεπτομέρεια που μου αρέσει ιδιαίτερα:

Οι ταξικές δυνάμεις της ΔΕΣΚ έχουν πλέον 7 έδρες. Η ΠΑΣΚΕ 5 και η ΔΑΚΕ 4 δηλαδή μαζί 9 έδρες. Άρα οι 3 έδρες της «Αυτόνομης Παρέμβασης» έχουν ρυθμιστικό χαρακτήρα.

Για κάθε αντεργατική απόφαση που θα παίρνει από δω και μπρος το Εργατικό Κέντρο Πειραιά, θα ξέρουμε πως περνάει ξεκάθαρα από τις ψήφους/ τις υπογραφές/ τα χέρια των εργατοπατέρων του Συνασπισμού…

Τα σχολικά τμήματα από 25 μαθητές θα έχουν 30!

Επιστροφή στο Μεσαίωνα λοιπόν για τα παιδιά των λαϊκών οικογενειών! Το ΠΑΣΟΚ και ο Γιωργάκης που τόσο κόπτωνται «για την παιδεία» στα λόγια, δείχνουν τώρα μερικές ακόμα πτυχές από την σκληρή αντιλαϊκή τους πολιτική.

Δείτε το θέμα από «τα Νέα»…

Είναι προσβλητικό για τις λαϊκές οικογένειες και για την εξέλιξη του ανθρώπινου πολιτισμού, να ζούμε στο 2010 και οι τάξεις μας να ξαναγυρίζουν στην εποχή του 1950. Τότε που οι εκπαιδευτικοί ήταν όλοι ηλικιωμένοι και ταλαιπωρημένοι, τα παιδιά αναρίθμητα και η σχολική διαρροή τεράστια.

Υποτροφίες στα ΙΕΚ: αλλαγή του κανονισμού προς το χειρότερο

Σύμφωνα με την Απόφαση Δ/16020 (2) 2009 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β’ ΑΡ.1294/30 Ιουνίου 2009, ο ΟΕΕΚ καθιέρωσε Νέο Κανονισμό Υποτροφιών για τους καταρτιζόμενους στα ΙΕΚ. Η υποτροφία συνίσταται σε ένα εφάπαξ χρηματικό ποσό ύψους 750€ για κάθε υπότροφο. Οι υποτροφίες χορηγούνται κάθε εξάμηνο. Η απόφαση πάρθηκε επί των ημερών του Άρη Σπηλιωτόπουλου και εφαρμόζεται τώρα με κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ.

Ας θυμηθούμε τον παλιό κανονισμό:

«Σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. (ΥΠΕΠΘ – Οικονομικών ) υπ΄αριθμ. Ε/9975/23.6.97 (ΦΕΚ 557, τ.β. /7.7.97 ) καθιερώθηκαν δύο είδη υποτροφιών, είδος Α και είδος Β.

ΕΙΔΟΣ Α: Χορηγούνταν στον πρώτο σπουδαστή κάθε τμήματος με τις εξής προϋποθέσεις:

α) Οι εγγεγραμμένοι στο τμήμα τους πρέπει να είναι τουλάχιστον 10.

β) Ο Γ. Μ. Ο. βαθμολογίας τους πρέπει να είναι τουλάχιστον 15 συμπληρωμένο.

γ) Πρέπει να έχουν περατώσει επιτυχώς τα μαθήματα του εξαμήνου τους κατά την πρώτη συμμετοχή τους στις τελικές εξετάσεις του εξαμήνου.

ΕΙΔΟΣ Β: Χορηγούνταν υποτροφίες σε ποσοστό 8% επί του συνόλου των εγγεγραμμένων στο Ι.Ε.Κ., με τις εξής προύποθέσεις:

α) Ο Γ.Μ.Ο. βαθμολογίας τους πρέπει να είναι τουλάχιστον 15 συμπληρωμένο.

β) Πρέπει να έχουν περατώσει επιτυχώς τα μαθήματα του εξαμήνου τους κατά την πρώτη τους συμμετοχή στις εξετάσεις του εξαμήνου.

γ) Πρέπει να πληρούν μία από τις παρακάτω προϋποθέσεις:

1.      Εχουν προσκομίσει κάρτα ανεργίας και των δύο γονέων τους από τον Ο.Α.Ε.Δ., η οποία λαμβάνεται υπόψη εάν κατά την ημερομηνία κατάθεσης της είναι ισχυρή και εφόσον η ηλικία των καταρτιζομένων δεν υπερβαίνει το 24ο έτος.

2.      Εχουν προσκομίσει κάρτα ανεργίας ατομική από τον Ο.Α.Ε.Δ., η οποία λαμβάνεται υπόψη εάν κατά την ημερομηνία κατάθεσης της είναι ισχυρή και εφόσον η ηλικία των καταρτιζομένων υπερβαίνει το 24ο έτος.

3.      Έχουν αποδείξει ότι, είτε οι ίδιοι, είτε ένας εκ των γονέων τους συμπεριλαμβάνονται στην κατηγορία ατόμων με ειδικές ανάγκες προσκομίζοντας πιστοποιητικό ή βεβαίωση Α/θμιας υγιειονομικής επιτροπής από το οποίο να προκύπτει αναπηρία τουλάχιστον 67%.

4.      Έχουν αποδείξει ότι είναι ορφανοί από ένα τουλάχιστον γονέα προσκομίζοντας αντίγραφο Οικογενειακής μερίδας από το Ληξιαρχείο ή Πιστοποιητικό θανάτου και η ηλικία καταρτιζομένων είναι μέχρι 24 ετών.

5.      Έχουν καταθέσει το εκκαθαριστικό του γονέα ή των γονέων ή ατομικό από την αρμόδια Δ.Ο.Υ . για την απόδειξη ατομικού ή οικογενειακού εισοδήματος και σε καμμία περίπτωση δε λαμβάνονται υπόψη φορολογικές δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις.
Εκκαθαριστικό του ίδιου του καταρτιζόμενου λαμβάνεται υπόψη μόνο εάν ο καταρτιζόμενος έχει υπερβεί το 24ο έτος της ηλικίας.

Οι υποτροφίες χορηγούνταν κάθε εξάμηνο κατάρτισης και συνίσταντο:

α) Στο ποσό των διδάκτρων των καταρτιζομένων που αντιστοιχεί στο επόμενο εξάμηνο κατάρτισης από το οποίο οι υπότροφοι απαλλάσσονται και

β) Σε ένα εφάπαξ χρηματικό ποσό του ίδιου ύψους με τα δίδακτρα ενός εξαμήνου κατάρτισης ανά υπότροφο.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για υποτροφίας είδους Β έχουν οι καταρτιζόμενοι που περάτωσαν επιτυχώς το Α ή Β ή Γ ή Δ Εξάμηνο Κατάρτισης και πληρούν τις προϋποθέσεις που ανωτέρω αναφέρονται.

Οι αιτήσεις υποτροφίας είδους Β υποβάλλονται στο Ι.Ε.Κ. δύο φορές το χρόνο, μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των τελικών εξετάσεων του κάθε εξαμήνου.»

Στο εξής καταργούνται οι Υποτροφίες τύπου Α΄ και τύπου Β΄ και καθιερώνεται η χορήγηση «υποτροφίας με κοινωνικά κριτήρια».

Αυτός είναι ο νέος κανονισμός:

«Χορηγούνται υποτροφίες σε ποσοστό 10% επί του συνόλου των  προσελθόντων καταρτιζομένων στις Τελικές Εξετάσεις του εξαμήνου κατάρτισης κάθε Δημοσίου Ι.Ε.Κ. του Ο.Ε.Ε.Κ. και κάθε ιδιωτικού Ι.Ε.Κ.  με τις εξής προϋποθέσεις :

α ) Ο Γ.Μ.Ο. βαθμολογίας τους πρέπει να είναι τουλάχιστον 15 συμπληρωμένο.

β  ) Πρέπει να έχουν περατώσει επιτυχώς τα μαθήματα του εξαμήνου τους κατά την πρώτη τους συμμετοχή στις εξετάσεις του εξαμήνου.

γ ) Δεν χορηγείται υποτροφία στους  καταρτιζόμενους που προέρχονται από κατάταξη αποφοίτων, εφόσον αυτοί απαλλάσσονται σε περισσότερα του 1/3 των μαθημάτων του εξαμήνου κατάρτισης που παρακολουθούν.

§  Πρέπει να πληρούν μία από τις παρακάτω προϋποθέσεις :

α) Δεν υπερβαίνουν το 24ο έτος της ηλικίας τους, και οι δύο γονείς τους (ή ο γονέας σε περίπτωση θανάτου του άλλου) έχουν κάρτα ανεργίας.

β) Έχουν δηλωθέν εισόδημα (ατομικό ή οικογενειακό), όπως αναγράφεται στο εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος αναγόμενο σε μηνιαία βάση (διαιρούμενο δια του 12), μικρότερο ή ίσο με το τριακονταπλάσιο (30πλάσιο) του εκάστοτε ισχύοντος ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη. Τούτο αποδεικνύεται:

βα. Εφόσον είναι άγαμοι και έχουν συμπληρώσει το 24ο έτος της ηλικίας τους, από την προσκόμιση αντιγράφου του τελευταίου ατομικού εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος. Στην περίπτωση αυτή λαμβάνεται υπόψη το ατομικό εισόδημα.

ββ. Εφόσον είναι άγαμοι και δεν έχουν συμπληρώσει το 24ο έτος της ηλικίας τους:

i. Από την προσκόμιση αντιγράφου του τελευταίου ατομικού εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος, εφόσον υποβάλλουν ατομική φορολογική δήλωση. Στην περίπτωση αυτή λαμβάνεται υπόψη το ατομικό εισόδημα.

ii. Από την προσκόμιση αντιγράφου του τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος των γονέων τους, εφόσον περιλαμβάνονται οι ίδιοι στη φορολογική δήλωση που υποβάλλουν οι γονείς τους. Στην περίπτωση αυτή λαμβάνεται υπόψη το οικογενειακό εισόδημα.

βγ. Εφόσον είναι έγγαμοι, ανεξαρτήτως ηλικίας, από την προσκόμιση αντιγράφου του τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος των ιδίων και των συζύγων αυτών. Στην περίπτωση αυτή λαμβάνεται υπόψη το οικογενειακό εισόδημα.

γ) Ανήκουν οι ίδιοι στην κατηγορία ατόμων με αναπηρία. Τούτο αποδεικνύεται με γνωμάτευση της εκάστοτε αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής ή απόφαση Συνταξιοδότησης που έχει εκδοθεί από τα αντίστοιχα Ασφαλιστικά Ταμεία (Ο.Γ.Α., Τ.Ε.Β.Ε., κ.λπ.). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτει το ποσοστό αναπηρίας και η χρονική διάρκειά της.

δ) Έχουν γονέα, τέκνο ή σύζυγο που ανήκει στην κατηγορία ατόμων με αναπηρία. Τούτο αποδεικνύεται με γνωμάτευση της εκάστοτε αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής ή απόφαση Συνταξιοδότησης που έχει εκδοθεί από τα αντίστοιχα Ασφαλιστικά Ταμεία (Ο.Γ.Α., Τ.Ε.Β.Ε., κ.λπ.). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτει το ποσοστό αναπηρίας και η χρονική διάρκειά της. Η αναπηρία των γονέων μοριοδοτείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 της παρούσης μόνο στην περίπτωση που ο δικαιούχος είναι άγαμος και ταυτόχρονα  δεν έχει συμπληρώσει το 24ο έτος της ηλικίας του.

ε) Είναι άγαμοι ορφανοί τουλάχιστον από ένα γονέα και οι ίδιοι δεν έχουν συμπληρώσει το 24ο έτος της ηλικίας τους. Τούτο αποδεικνύεται με πιστοποιητικόοικογενειακής κατάστασης του ιδίου και ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα.

στ) Είναι μέλη (γονείς ή τέκνα) πολύτεκνης ή τρίτεκνης οικογένειας. Τούτο αποδεικνύεται με πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

ζ) Είναι μέλη (γονέας ή τέκνα) μονογονεϊκής οικογένειας με παιδιά εκτός γάμου. Τούτο αποδεικνύεται με πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

η) Έχουν Γενικό Μέσο Όρο Βαθμολογίας (ΓΜΟΒ) του εξαμήνου που καταρτίστηκαν μεγαλύτερο ή ίσο του δεκαπέντε (15). Τούτο αποδεικνύεται από τα αρχεία που τηρούνται στο Ι.Ε.Κ.

Η υποτροφία συνίσταται:

1. Η υποτροφία συνίσταται σε ένα εφάπαξ χρηματικό ποσό ύψους επτακοσίων πενήντα ευρώ (750,00 €) ανά υπότροφο.

2. Οι υποτροφίες χορηγούνται κάθε εξάμηνο κατάρτισης.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για υποτροφία έχουν οι καταρτιζόμενοι που δικαιούνται εγγραφής στα εξάμηνα Β΄ , Γ΄ , Δ΄  και οι αποφοιτήσαντες από το Δ΄ εξάμηνο για τις ειδικότητες τεσσάρων (4) εξαμήνων, καθώς και οι καταρτιζόμενοι που δικαιούνται εγγραφής στο Β΄ εξάμηνο για τις ειδικότητες δύο (2) εξαμήνων και  πληρούν τις  προϋποθέσεις που αναφέρονται παραπάνω κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για υποτροφία. Οι  υποψήφιοι για υποτροφία υποβάλλουν στο Δημόσιο Ι.Ε.Κ., στο οποίο καταρτίζονται ή καταρτίστηκαν, αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά ως ακολούθως:

α) Για το χειμερινό εξάμηνο κατάρτισης, εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την έκδοση των αποτελεσμάτων των Τελικών Εξετάσεων.

β) Για το εαρινό εξάμηνο κατάρτισης, από δέκα (10) έως και πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν την έναρξη της κατάρτισης του επομένου χειμερινού εξαμήνου κατάρτισης.»

Το ποσοστό των υποτρόφων στα Δημόσια Ι.Ε.Κ. ανερχόταν περίπου στο 14% του συνόλου των καταρτιζομένων κάθε έτους. Τώρα δεν θα υπερβαίνει το 10%, με συνένωση των κατηγοριών Α και Β.

Πρόκειται για μία ακόμα αρνητική εξέλιξη στο χώρο της κατάρτισης, ενδεικτική του τρόπου με τον οποίο το Υπουργείο Παιδείας αντιμετωπίζει τους σπουδαστές.

Δυναμική η απεργιακή συγκέντρωση του ΠΑΜΕ στο Ηράκλειο

Στο Ηράκλειο στη συγκέντρωση δυναμικό «παρών» έδωσαν εργαζόμενοι από τον κλάδο του εμπορίου, των κατασκευών, ιδιωτικοί υπάλληλοι και εργαζόμενοι στον επισιτισμό. Επίσης συμμετείχαν επαγγελματοβιοτέχνες, αγρότες, φοιτητές και συνταξιούχοι. Με πανό, σημαίες του ΠΑΜΕ και συνθήματα οι απεργοί πορεύτηκαν με κατάληξη τα γραφεία της Περιφέρειας Κρήτης.

Από νωρίς το πρωί απεργιακές «φρουρές» βρέθηκαν έξω από πύλες εργοστασίων στη Βιομηχανική Περιοχή Ηρακλείου, αλλά και έξω από πολυκαταστήματα και σχολεία. Δείτε το θέμα για όλη την Κρήτη…

Tα ελληνικά ΜΜΕ εξαφάνισαν την απεργία. Τα ισπανικά όμως;

Αόρατη παρέμεινε η απεργία για τα περισσότερα ελληνικά ΜΜΕ. Δεν είναι κάτι πρωτοφανές βέβαια.

Το πρωτοφανές ήταν αυτό που είδα το βράδυ σε ένα δελτίο ειδήσεων (Mega ή ΝΕΤ, δε θυμάμαι). Έδειχνε ένα ευρωπαϊκό δελτίο ειδήσεων, το οποίο μετέδιδε εικόνες από την απεργιακή συγκέντρωση στην Αθήνα. Το συμπέρασμα που πήγαιναν να περάσουν ήταν: «Ορίστε τα χάλια μας. Οι ξένοι βλέπουν τις απεργίες μας και δε θα μας δώσουν βοήθεια/ δανεικά.»

Η απορία μου είναι. Βλέπει ο Ισπανός και ο Γάλλος τις ελληνικές απεργίες στο δελτίο ειδήσεων; Πώς γίνεται αυτό, τη στιγμή που στα ελληνικά δελτία ειδήσεων δεν τις βλέπουμε; Κάθεται ο Χουάν και η Ιζαμπέλα στον καναπέ και λένε: «ας δούμε τώρα και λίγη ελληνική απεργία»!

Επίσης άλλη απορία που έχω. Αφού τόσο λίγοι απεργούν και οι πολλοί δηλώνουν στα γκάλοπ: «Ναί, θέλω να μου μειωθεί η σύνταξη, θέλω να ανέβει το όριο συνταξιοδότησης, θέλω να μαζεύω 6.000 ευρώ αποδείξεις κ.λ.π.», τότε γιατί είναι τόσο μεγάλο πρόβλημα η απεργία; Γιατί θα θυμώσουν οι ξένοι με τρεις- τέσσερις απεργούς;

Ίσως ο Χουάν και η Ισαμπέλα να κατάλαβαν περισσότερα. Στο κάτω- κάτω αυτοί είδαν την απεργία στην τηλεόραση, ενώ εμείς μαθαίναμε τα οικογενειακά της Μενεγάκη, του Λάτσιου, του Μικρούτσικου και της Ρουμπέση…

Oι σύμβουλοι του Γιωργάκη και τα γκάλοπ της συμφοράς

Οι (αστικές) κυριακάτικες εφημερίδες σήμερα είναι σαν να βγήκαν από το ίδιο γραφείο (για να μην πω καλούπι). Όλες γράφουν για το πολυεθνικό teem των συμβούλων του Γιωργάκη Παπανδρέου. Το πόσα «παπιγιόν» έχει ο ένας (!), πόσο βουδιστής είναι ο άλλος, πόσο ΑΒΒΑ ακούει ο τρίτος. Θέμα, Έθνος, Βέτο λες και βγήκαν φωτοτυπία από το ίδιο (κομματικό) γραφείο.

Χώρια τα γκάλοπ που δείχνουν τον κόσμο να διψάει για περικοπές, για θυσίες, για παράταση του εργασιακού βίου, για την υπεύθυνη στάση του ΛΑΟΣ! Τα γκάλοπ που καταδικάζουν τις αγροτικές κινητοποιήσεις, τις απεργίες, το συνδικαλισμό, την ανεύθυνη στάση του ΚΚΕ!!!

Κακή κωμωδία; Κακή δημοσιογραφία; Κάτι χειρότερο;

Τι νόημα έχει όμως όλη αυτή η επικοινωνιακή καταιγίδα; Όταν ο κόσμος δεν έχει λεφτά ούτε για τα στοιχειώδη, όταν δεν έχει δουλειά, θα τον τουμπάρουν με τις επικοινωνιακές αρλούμπες;

Προς το παρόν έτσι νομίζουν!

Για να δούμε όμως τι θα γίνει στο μέλλον…

Οι εχθροί της απεργίας – χωρίς μασκες

«Την είσηγηση γενικής απεργίας στις 24 Φεβρουαρίου και την αποχώρηση της ΓΣΕΕ από την επιτροπή για το ασφαλιστικό προανήγγειλε ο πρόεδρος της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργαζομένων Ελλάδος, Γιάννης Παναγόπουλος.

Μετά τη σύντομη συνάντηση μεταξύ ΓΣΕΕ και ΣΕΒ, ο κ. Παναγόπουλος τόνισε: «Λυπάμαι βαθύτατα γιατί η νεοεκλεγείσα κυβέρνηση υποχώρησε στα θέλω των αγορών, όμως οι ανάγκες των ανθρώπων είναι πολύ δυνατές και θα εκφραστούν με αγωνιστικές κινητοποιήσεις. Αύριο στη διοίκηση της ΓΣΕΕ θα εισηγηθώ την πραγματοποίηση Γενικής Απεργίας στις 24 του μήνα και την αποχώρηση των επιστημονικών συνεργατών μας από την επιτροπή για το ασφαλιστικό γιατί πλέον παρέλκει οποιαδήποτε παραμονή τους εκεί».»

Ώστε θα εισηγηθεί ο κ. Παναγόπουλος! Μήπως είναι λίγο ακραίο αυτό; Είναι δυνατόν η χαρισμάτική κυβέρνηση των άφθαρτων αγωνιστών του ΠΑΣΟΚ με φωτισμένο ηγέτη και λαολάτρευτο τιμονιέρη τον τρισμέγιστο Γιωργάκη Παπανδρέου να εφαρμόζει λανθασμένη πολιτική;

Ξανασκέψου το κ. Εργατοπατέρα, συγνώμη πώς μου ‘ρθε αυτό, κ. Παναγόπουλε θέλω να πω και ξανακάτσε στο τραπέζι του (μπουαχαχα) διαλόγου…

Η λατρεμένη μας ΠΑΣΚΕ από την άλλη δεν έχει αφήσει συνέλευση που να μην προσπαθήσει να την εμποδίσει, ΔΣ που να μην καταψηφίσει την απεργία στις 10 Φλεβάρη,  εργαζόμενους που να μην επιχειρήσει να παραπλανήσει. Σωστά, αφού τρώμε με χρυσά κουτάλια με το Γιώργο. Τι τις θέλουμε τις απεργίες; Τραπέζι του διαλόγου που τους χρειάζεται…

Το πολύ γέλιο το προσφέρει όμως η ΚΟΕ. Κάνει τουμπεκί για την απεργία στις 10 Φλεβάρη και βγάζει αφισούλα για το σύμφωνο σταθερότητας! Έτσι γενικά! Και να σκεφτείς πως κάποτε γράφανε στους τοίχους «Γενική απεργία τώρα, ΚΟΕ»! Ιδού η Ρόδος, ιδού και η απεργία…

Βέβαια έχουν φούριες τώρα τα παιδιά. Έχει καθυστερήσει ήδη 20 μέρες να βγει το πρώτο φύλλο του «Δρόμου» και τρέχουν να διοργανώσουν πάρτυ για να μαζέψουν λεφτά. Ε, θες και απεργίες τώρα!

ΚΟΕ: Τόσα πάρτυ και τόσες μπύρες, από τη ΔΑΠ είχαμε να δούμε!